نوشته‌ها

اخذ نمایندگی فروش کوکوپیت گلخانه

آیا به دنبال اخذ نمایندگی برای فروش انواع کوکوپیت گلخانه در شهر خود هستید؟ آیا به واردکنندگان کوکوپیت برای گرفتن نمایندگی دسترسی دارید؟ در اینجا می توانید برای تامین کوکوپیت در تیراژ بالا و اخذ نمایندگی اقدام نمایید.
اصولاً کوکوپیت در هر فصلی کاربرد مشخصی دارد به این صورت که در برخی مواقع سال برای تولید میوه هایی مثل توت فرنگی و در فصول دیگر جهت تولید نشا در سینی های مخصوص مورد استفاده قرار می گیرد. لازم به ذکر است در هر کدام از مواردی که گفته شد بافت مشخصی باید به کار برده شود به طوری که به عنوان مثال برای تولید نشا از کوکوپیت فاین که بافت ریز دارد بهره برداری می گردد.