نوشته‌ها

تولید کننده انواع کوکوپیت و پرلیت

ترکیب کوکوپیت و پرلیت می تواند یک بستر مناسبی را برای رشد گیاه به وجود آورد. آیا در ایران شرکت هایی را سراغ دارید که تولید کننده انواع کوکوپیت و پرلیت باشند؟
کوکوپیت و پرلیت، دو نوع کمپوست یا خاک مناسب برای رشد گیاه هستند که هر یک به نوعی مفید بوده و اگر در کنار هم قرار گیرند، می توانند حتی بخش عظیمی از نیاز گیاه برای رشد را پاسخ دهند.
انواع کوکوپیت و پرلیت در کارخانه های تولید کننده معتبر آماده سازی شده و در بازار جهانی از جمله ایران، عرضه و به فروش می رسد.