نوشته‌ها

فروش پالتی کوکوپیت فاین باکیفیت هند

کوکوپیت فاین باکیفیت تولید شده در کشور هند، به صورت پالتی و سرند شده خرید و فروش می شود. بهترین کوکوپیت فاین هند که در بازار قادر به خرید آن خواهید بود، کوکوپیت پالتی فشرده است.

خاک کوکوپیت فاین، ۹۰% دارای پیت می باشد و ۱۰% مابقی آن را فیبر تشکیل داده است. کوکوپیت باکیفیت هند در نوع فاین، مدیوم، گلخانه و …، اکثراً به صورت پالتی و قالبی به بازار عرضه می شود که خریدار با خرید وزن های پ الی ۵ کیلویی آن، می توانند بستر مناسب برای رشد گیاه را فراهم آورند. فروش پالتی کوکوپیت فاین باکیفیت هند، از طریق اینترنتی و دنیای مجازی هم انجام پذیر است.