نوشته‌ها

خرید انواع کوکوپیت درجه یک در کرمان

انواع کوکوپیت درجه یک در کرمان هم قابل خریداری است؟ آیا دلیل اینکه این روز ها انواع کوکوپیت نظر کشاورزان را بسیار به خود جلب کرده می دانید؟
کوکوپیت در اصل نوعی خاک مناسب برای رشد گیاه است که خود پایه گیاهی دارد و در برخی از نمونه ها، مواد مغذی در آن زیاد بوده و می تواند نیاز های گیاه برای رشد را تامین کند.
برای اینکه انواع کوکوپیت درجه یک توانسته حتی در حفره های میان بافتی خود، آب را نگه دارد و با اینکار در صرفه جویی آب نقش داشته باشد، خیلی ها در کرمان و شهر هایی از این قبیل، قصد خرید آن را دارند.